Osis

Susunan Pengurus OSIS SMA N 1 Raya Tp 2018/2019 adalah sbb. 

Ketua               : Andre Rizky Sanjaya. 
Wakil ketua     : Andrea Kristoper Sinaga. 
Sekretaris        : Agnes Septiani Damanik. 
Bendahara 1   : Yoni Masdwita Saragih. 
Bendahara 2   : Fadillah Augus Sanina Damanik